….!!!तू!!!….

कधी कधी तू असहाय्य होतेस
तरीही मला सांभाळून घेतेस
न‌ सांगताही तुला बरंच काही कळत
म्हणूनच तर मन तूझ्याकडे वळत

तू नसलीस की मी शांत पडते
सोबतीने तूझ्या धमाल घडते
लय भारी असतें तूझी शेअरिंग
करूनही न दाखवलेली ती केअरिंग

चुकीच्या वाटेवर तू रागावतेस
चांगल्या कामात शाब्बासकी देतेस
तूझ्या परीने कर्तव्य पार पाडतेस
हक्क दाखवून तू मन जिंकतेस

कारण तू अजरामर आहेस
प्रेमाच्या जरीने विणलेली
तू अतूट आहेस
विश्वासाच्या तारेने बांधलेली

तूझ्यात बहारलेली प्रीत आहे
तूझ्यात मधुर असे गीत आहे
तूझ्यात जीवनाची रीत आहे
म्हणूनच तर तू मनमीत आहे

तू म्हणजेच आहेस ती
ती म्हणजेच निस्वार्थ, निर्मळ मैत्री
मैत्री म्हणजेच प्रेमळ मित्रमैत्रीणी
देवाने दिलेली एक अमूल्य देणगी

कदाचित तुम्हचं व्यक्तिमत्व यातच
व्यक्त करता येईल
आयुष्याच्या प्रवाहात आपली
ही मैत्री अशीच निखळ वाहत राहिल

28 thoughts on “….!!!तू!!!….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s