दृष्टीकोन

सकारात्मक दृष्टिकोन माणसाचा असावा
आयुष्यात काही नवीन शिकण्यासाठी
नकारात्मक गोष्टींचा त्याग करावा
आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी

विपरीत जेव्हा काही घडत
त्यातूनही स्वत:ला समजवावं
बघण्याच्या दृष्टिकोनातून
परत स्वतःला आधिसारखच मांडाव

जिथे परिस्थिती बदलत नाही
तिथे मनस्थितीलाच बदलावं
काहीच साध्य होत नसल्याने
दृष्टिकोनाच्या परिभाषेला मधे आणावं

आयुष्य खरच खूप सुंदर आहे
कस जगायचं ते आपण ठरवावं
आलेल्या निराशांमध्ये दृष्टिकोन बदलावं
समोर उभ असलेलं मग दृष्य अनुभवावं

5 thoughts on “दृष्टीकोन

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s