“वडील”

सोप नसत हो कुटुंबाचा बाप होण
खंबीर उभा असा आधारस्तंभ बनुन
सर्वच जबाबदाऱ्या सुरळीत पार पाडण
घराच्या आनंदाला अतोनात जपण

पोटापाण्यासाठी मेहनत करून
साऱ्यांच हिशोब सांभाळण
लेकरांची पॉकेटमनी रेंट देऊन
कुटुंबाचा खर्च भागविण

कुटुंबाच्या सुखदुःखात सहभागी होऊन
स्वतःच्याच दुःखाची लपाछपी करण
स्वत:सोबत इतकं अॅडजस्ट करून
आधी लेकरांच्या इच्छा पूर्ण करण

उन्हापासून रक्षण करण सावली बनुन
नकळत संकटे जेव्हा दाटून येतात
समाजातील वादळांना उत्तर देऊन
श्वासही दुभंगून हिरमुसून जातात

कधी धाकाने तर कधी रागावून
त्या अपार प्रेमाने शिस्त लावणं
अनेक चिंतांना डोईवर विराम देऊन
चेहऱ्यावर हलकीशी स्माईल ठेवणं

वडीलांचा प्रवास हा सोपा नाही
म्हणूनच तर सोपं नसतं हो
कुटुंबाचा बाप होण…

@Wordpress_Seaofthewords
~Durga Jarate. 09/09/2020

8 thoughts on ““वडील”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s