नवी पहाट

नवी पहाट…..!

पहाटेचा तो गार गार वारा
मोहरुन जातो हा तन सारा
पडलेले दवबिंदू आणि धुके
शहारून अंग पाडती मुके

कधी पाखरांचे किलबिलणारे गीत
तर कधी कोयलचा तो मधुर स्वर
क्षणात उडून जाती टाकता नजर
जिकडेतिकडे उंच तर कधी दूरवर

भुरळ पाडणारी ती शांतता पाहा
अन् हवा असे सकाळचा तो चहा
दिवसाची सुरुवात व्हावी खास म्हणून
हवीहवीशी वाटे ही मिठास अजुन

नवी पहाट घेऊन येते नवी किरण
नवी किरणे देतात नवा तेज
तेज असा तो चेहऱ्यावर चकाकणारा
असा तो अंगी स्फुर्ती भरणारा

नवी पहाट असते नव्या प्रेरणेची
नवी प्रेरणा नवी स्वप्न बघण्याची
उरी नवीन संकल्प बाळगण्याची
नवीन प्रयत्न करण्याची

ही नवी पहाट……!!!

2 thoughts on “नवी पहाट

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s