रंग आयुष्याचे

नकळत सुखाची चाहूल लागता
अलगद दुःखही मागोमाग येतात
अन् बघता बघता हेच दुःख
नाजूक हृदयाला पोखरून टाकतात
असे हे रंग आयुष्याचे….!

कधी समजेना ती वेळ योग्य
चाहुल लागता हुरहुर होते
आयुष्याच्या या घडीत
बावरा मन हा मोहुन जाते
असे हे रंग आयुष्याचे….!!

सुंदर चित्र रेखाटले आयुष्याचे
फक्त कोरणारे हात जानतात
आरशात दिसणारे आपलेच प्रतीबिंब
एकट्यात बरंच काही सांगतात
असे हे रंग आयुष्याचे….!!!

हवेत उडता धुके नव्याने
क्षणात गोठुन जातात
आयुष्याचे रंग पाहण्यास
नभही डोकावून पाहतात
असे हे रंग आयुष्याचे….!!!!

@Pratilipi.16/09/2020
  _Durga Jarate

2 thoughts on “रंग आयुष्याचे

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s