अंतर मनाचे

सोडून असा जाऊ नकोस लांब लांब
अरे वेड्या मना तू जरा थांब थांब

विचारांचे काहूर कसे माजले माजले
गोड बोलून क्षणात असे लाजले लाजले

विरहाने उदास कधी झालेले झालेले
आठवणींचे कल्लोळ उठून आलेले आलेले

समजावण्याचे किती प्रयत्न केलेले केलेले
रात्रंदिवसही त्यात निघून गेलेले गेलेले

कडाडून वीज ढग मनात दाटले दाटले
पावसाचे थेंब डोळ्यांत साचले साचले

साचलेला पाऊस हळूहळू सांडला सांडला
घरांगळताना खाली स्वतःशीच भांडला भांडला

प्रत्येक थेंबाने काही सांगितले सांगितले
शहारून अंग काही मागितले मागितले

अलगद विसव्याने ते जोडले जोडले
फुटलेले मनाचे बांध बांधले बांधले

बांध बांधतांना बांधच वाहिला वाहिला
वाहतांना बघण हाच मार्ग उरला उरला

ढगांच्या दाटून येण्याने डोळेही पाणावले पाणावले
सैरावैरा धाऊन वाऱ्याने जरा घोंगवले घोंगावले

बेजार होऊनी एकटे मोहात बुडले बुडले
कातर होऊनी कधी वाट चुकले चुकले

सांग सांग ना रे मना बोल झरझर
कधी कधी संपेल हे मनाचे अंतर

@Wordpress_SeaofthewordS
~Durga Jarate

One thought on “अंतर मनाचे

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s