आयुष्य असंच जगायचं असतं

कितीही संकटे आले म्हणून
खचून जायचं नसतं तर
संकटांना सामोरे जायच असतं
आयुष्य असंच जगायचं असतं

यशाचा पल्ला गाठला म्हणून
आकाशात उंच उडायचं नसतं तर
पावलांना जमिनीवर टेकवून ठेवायचं असतं
आयुष्य हे असंच जगायचं असतं

माणूस कसा होता यापेक्षा कसा आहे
हे मनापासून बघायचं असतं
त्याच्या चुकांवर जायचं नसतं
आयुष्य हे असंच जगायचं असतं

कुणाच्या तरी जाण्याने
आयुष्य हे थांबवून ठेवायचं नसतं तर
आपली वाट निवडून पुढे जायचं असतं
आयुष्य हे असंच जगायचं असतं

लोकांच बोलणं मनावर घ्यायचं नसतं
असंच का झालं असेल ह्यापेक्षा
लेट गो म्हणून सोडून द्यायचं असतं
आयुष्य हे असंच जगायचं असतं

पुस्तकाच्या कव्हरवरून त्याला
Judge करायचं नसतं तर
ते पुस्तक वाचून ठरवायचं असतं
आयुष्य हे असंच जगायचं असतं

~ Durga Jarate

2 thoughts on “आयुष्य असंच जगायचं असतं

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s