रंग तू….

रंग तू….
पांघरलेल्या ढगांचा
मावळत्या सुर्याचा
पडणाऱ्या अंधाराचा
तर मंद चंद्राच्या प्रकाशाचा
रंग तू….

रंग तू….
बेभान सुटलेल्या वाऱ्याचा
पसरलेल्या गारव्याचा
थंडीतील शेकोटीचा
तर बर्फातील उबेचा
रंग तू….

रंग तू….
आकाशातल्या इंद्रधनुचा
कोसळणाऱ्या सरींचा
वाहणाऱ्या लाटांचा
तर उधाणलेल्या क्षणांचा
रंग तू….

रंग तू….
बहरलेल्या रानाचा
ओढलेल्या हिरवळीचा
हिणवलेल्या पावसाचा
तर बघितलेल्या चांदण्यांचा
रंग तू….

रंग तू….
आवडत्या चहाचा
खुदकन हसलेल्या गालांचा
मोकळ्या श्र्वासाचा
तर बेधुंद आठवणींचा
रंग तू….

रंग तू….
उद्याच्या भविष्याचा
आजच्या आशा अपेक्षांचा
घेतलेल्या निर्णयांचा
रंग तू….

           ~Durga Jarate
             12/01/2021

2 thoughts on “रंग तू….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s