चाहूल…!

गरजत्या नभातून
पावसाची सर आली…
अन् त्याच क्षणी मला
त्याची आठवण झाली…

रिमझिमत्या थेंबांनी
झाली आसवांची भरती…
हा सुसाट वारा
फिरे त्याच्या भोवती…

Continue reading “चाहूल…!”