रंग तू….

रंग तू….
पांघरलेल्या ढगांचा
मावळत्या सुर्याचा
पडणाऱ्या अंधाराचा
तर मंद चंद्राच्या प्रकाशाचा
रंग तू….

रंग तू….
बेभान सुटलेल्या वाऱ्याचा
पसरलेल्या गारव्याचा
थंडीतील शेकोटीचा
तर बर्फातील उबेचा
रंग तू….

Continue reading “रंग तू….”

रंग आयुष्याचे

नकळत सुखाची चाहूल लागता
अलगद दुःखही मागोमाग येतात
अन् बघता बघता हेच दुःख
नाजूक हृदयाला पोखरून टाकतात
असे हे रंग आयुष्याचे….!

Continue reading “रंग आयुष्याचे”